Vi är anhöriga

Vikommer från olika delar av landet och har alla olika erfarenheter. Men vi jobbar tillsammans för att få bort skammen kring demenssjukdomen, och vi vill alla tillhöra en gemenskap. Här är alla lika viktiga och Du är inte ensam att vara en ung anhörig! 

Vill du också vara med på bild här? Mejla bild, namn samt ditt födelseår till info@unganhorig.se. Självklart tar vi bort din bild när du ber om det.

 

                                                                                                                                                                                         

         Jenny Eriksson                                           Angelica Andersson, 1991

         Läs Jennys berättelse här                            Läs Angelicas berättelse här »     

   

                            

     Sophia Telenius, 1991                      Julia Falck, 1992                                  David Holmberg, 1987

                                                             Läs Julias berättelse här » 

 

Om Unganhörig

Det finns idag ca 3000 ungdomar i Sverige som har en demenssjuk förälder. Denna sida är främst till för dessa ungdomar. Sidan välkomnar även alla andra. Du är kanske närstående till någon anhörig vars förälder drabbats av demens, eller du kanske vill veta mer om sjukdomen? Unganhörig startades 2006 av Susanne Axelsson, född 1986. Redan när Susanne var 15 år började hon märke att någonting med hennes mamma inte var som det brukade. Susanne och hennes familj sökte vård för hennes mamma, men det var inte förrän två år senare som de fick diagnosen Demens. Även om Susanne nu visste vad som var felet, kände hon att ingen hade någon kunskap om sjukdomen. Hon visste inte var hon skulle vända sig.

Läs mer