Vad är demens?


Ordet demens kommer från latinskan där ”de” betyder ”bort, från” och ”mens” betyder ”förstånd, sinne”. Något som är viktigt att tillägga är att demenssjukdomar inte är ett normalt sätt att åldras på utan det är en sjuklig förändring i hjärnan som främst påverkar minnes- och tankeförmågan i hjärnan.

Det är de kognitiva förmågorna som vanligen försämras vid demens, det vill säga förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor men även språk, minnet, orienteringsförmågan och tidsuppfattning är beteenden som påverkas negativt vid demens. Personer med demens kan få det svårt att klara av sin vardag på grund av symtomerna som sjukdomen medför. Oro, personlighetsförändringar och nedstämdhet kan tillhöra sjukdomsbilden.

Bara i Sverige finns ca 180 000 personer som har någon form av demenssjukdom. Dom flesta är över 65 år men en studie visar att ca 10 000 personer av dom 180 000 är yngre än 65 år.

I Sverige finns det ungefär 1 500- 2000 ungdomar som har en demenssjuk mamma eller pappa siffran stiger dock allt eftersom.

Alzheimersdemens är den dominerande demensformen. Frontallobsdemens även kallad pannlobsdemens är en mindre vanlig demenssjukdom och drabbar yngre personer. Det kan debutera redan vid 35-40 års ålder ibland ännu tidigare. Piks sjukdom och Lewy body demens kan också drabba yngre men är inte så vanlig.

Demens har fått en ökning i dagens samhälle som främst beror på att medellivslängden har ökat och därmed risken för att utveckla demens. Att sjukvården även blivit bättre på att känna igen symptomen gör att det blivit lättare att ställa diagnosen tidigare. En viss ökning som skett av Vaskulära demenser kan skyllas på vår livsstil med ökad vikt, dålig motion och högt blodtryck.

Källa: Demensförbundet