Utredning av demens

Man bör söka läkare när någon har påtagliga minnesproblem för att ta reda på orsaken. Misstanke på demenssjukdom skall alltid leda till att en medicinsk utredning görs, något som är viktigt att komma ihåg är att alla människor har rätt till att få en utredning.

De flesta personer med en demens kommer att bedömas av sin vanliga läkare. Här görs en undersökning av hjärnans och kroppens funktioner genom samtal, testning och provtagningar. Man kan också bedöma olika själsliga funktioner och få en uppfattning av hjälpbehov. Detta fordrar dock kunskap och erfarenhet hos läkaren.

På en specialistavdelning görs en mer noggrann undersökning. Man samtalar med anhöriga, och den drabbade undersöks av läkare och psykolog. Datortomografi eller magnetröntgenundersökning ingår och ofta ingår även andra provtagningar och undersökningar.

Källa: Demensförbundet