Symptom

Självklart förekommer olika symptom beroende på vilken demenssjukdom personen har. Ibland kan även andra sjukdomar ha demensliknande sypmtom och kan då förvecklas med en demenssjukdom.

Tidiga tecken på en demenssjukdom kan vara att den sjuke…

… inte verkar bry sig om sin omvärld, sina anhöriga eller vad som händer.

… blir allt mindre intresserad av olika sysselsättningar som funnits tidigare.

… får svårt att anpassa sig till förändringar.

… blir alltmer oförmögen att fatta beslut som till exempel handla, betala räkningar osv.

… får ett dåligt minne för vad som nyligen hänt, vad som sagts och avtalats.

… blir mindre intresserad av andra människor och deras känslor.

… kan glömma bort ord eller tappar tråden i samtalet.

… blir förvirrad om det händer för mycket runt omkring.

… kan bli lätt irriterad och nervös vid motgångar.

… får svårt att hitta välkända miljöer, till exempel går fel väg hem från affären.

 

Olika symptom:

Glömska:

Personen glömmer saker snabbt och har svårt att lära sig nya saker.

Handlingsförmågan blir sämre:

Personen har svårt att tänka ut, planera och utföra en handling. Den enklaste aktivitet kan bli komplicerad och upplevas som omöjlig att utföra, till exempel som att äta sin mat med bestick eller hänga upp sin jacka på en galge.

Orienteringsförmågan blir sämre:

Personen har svårt att hitta och har inte koll på tiden. Den sjuke får svårt att komma i håg avtalade möten eller när det dags att sin medicin. Ibland kan det vara svårt för personen att skilja på dag och natt, de går vilse och glömmer till exempel bort var de bor eller hur man går hem från affären.

Förvirrad:

Personen blir förvirrad och verkar otrygg.

Hallucinationer:

Personen kan få hallucinationer eller vaneföreställningar. Den sjuke kan till exempel se saker som inte existerar, kanske tror att han eller hon är förfölj av sina grannar eller att det bor små varelser hemma hos den.

Aggressivitet:

Personen kan bli aggressiv. Både i tal och handling och kan uppfattas som elak.

Depression och ångest:

Personen kan bli deprimerad och få ångest.

Upprepning:

Personen kan upprepa sig. Behöver inte bara handla om något han eller hon säger, men även i beteende. Den sjuke kan till exempel öppna och stänga dörrar gång på gång.

Urinkontinens:

Urinkontinens betyder att den sjuke inte kan hålla sig när han eller hon behöver gå på toa.

Smärta:

Personen kan få kramper, bli stel, få muskelryckningar m.m.

Många av symptomen går att behandla. Mer om olika symptom och behandling hittar ni på Svenskt demenscentrums hemsida »