Behandling av demens

Påverkan av miljö

En dement person påverkas mycket av den yttre miljön. En lugn och trygg miljö skapar bästa förutsättningar för en god funktion. Det är viktigt att tänka på att en person med demens har samma grundläggande behov som andra människor. Isolering och ensamhet kan förvärra demenssymtomen. En aktiv och stimulerande dag är grunden i all behandling av personer med demens.

Läkemedelsbehandling mot demens

Det finns några läkemedel, Aricept, Exelon och Reminyl, som har visats ha viss positiv effekt på symptom vid Alzheimers sjukdom och kan förbättra tankeförmågor men också känsloliv och uppmärksamhet. De har prövats framför allt vid Alzheimers sjukdom men nya resultat tyder på att även patienter med vaskulär demens påverkas. Den bästa effekten har man, om de sätts in relativt tidigt i sjukdomsförloppet.

Ett annat läkemedel Ebixa, som kan hjälpa vid måttlig/svår Alzheimers sjukdom. Om man prövar detta läkemedel skall man inte sluta med de andra preparaten, om inte särskilda skäl finns.

Man kan inte på förhand helt avgöra vilken effekt e rtt läkemedel kommer att ha på en demenssjuk. Vad som är rätt behandling för en kan vara fel för en annan. Det är viktigt att man alltid utvärderar behandlingen efter varje förändring a w läkemedlen för att bedöma såväl positiva som negativa effekter. Om du har frågor kan din läkare eller apoteket ge ytterligare upplysningar. Idag finns inget botemedel mot demens, men forskningen går fort framåt vilket inger hopp inför framtiden.

Behandling mot depression

De nyare typerna av läkemedel mot depression (t.ex. så kallade SSRImediciner som Cipramil och Zoloft) har väsentligt färre biverkningar än de som fanns tidigare. Ibland kan kraftfullare läkemedel som Remeron eller Efexor behövas.

Övrig läkemedelsbehandling

Det är viktigt att behandla andra psykiska och kroppsliga sjukdomar. Depressiva symptom vid demens blir bättre av behandling. Behandling av brist på vitamin B12 och folsyra kan ibland ge positiva effekter men kan inte alltid förändra förloppet vid demenssjukdom. En översyn av blodtrycksbehandling är en annan viktig åtgärd. En diabetessjukdom skall kontrolleras extra väl vid demens. Det finns äldre typer av antidepressiva läkemedel som inte bör användas till personer med demens på grund av risker för förvirringstillstånd och försämring av minnet, till exempel Saroten.

Källa: demensförbundet