Göteborg

För dig som har en yngre (under 65 år) närstående som har en funktionsnedsättning och/eller långvarig sjukdom. Din närstående kan vara förälder, syskon eller partner. 
 
I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Vi lyssnar till varandra, utbyter tankar och erfarenheter. Anhörigkonsulenten leder gruppen.

Datum, tid och plats

8 oktober, 20 november och 11 december.
 
Kl 17.30–19
 
Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Anmälan

Anmälan senast 4 oktober till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se