Stockholms sjukhem

 

Stockholms Sjukhem startar en stödgrupp för barn och ungdomar. Den vänder sig till de som har en förälder eller nära anhörig på sjukhemmets boende för yngre personer med demenssjukdom.

– Att vara barn till en familjemedlem med demenssjukdom innebär speciella erfarenheter och kunskaper som allra bäst delas och förstås av andra i liknande situation, säger Jarek Raubo, Silviasyster och ansvarig för den nya stödgruppen, i ett pressmeddelande.

Planerna är att ha en öppen grupp för att utbyta tankar och dela erfarenheter. Jarek Raubo menar att det är viktigt att öka kunskapen kring sjukdomsprocessen i sig men också att få redskap att som ung anhörig hantera sina egna reaktioner och situationer som uppstår.

– Vi har tidigare inte haft något organiserat psykosocialt stöd för barn och unga närstående till patientgruppen yngre med demenssjukdom, men vi vet att det finns ett stort behov av stöd, säger han.

För mer information om stödgrupperna, kontakta Jarek Raubo:
tfn: 076 - 94 98 016, e-post: Jaroslaw.Raubo@stockholmssjukhem.se