Möten med minnen

Möten med minnen är ett museiprojekt som vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Alzheimerfonden drev i flera år projektet i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Flera av de museer som var med i Möten med minnen, bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, har fortsatt att hålla specialanpassade visningar. Håll utkik i kalendern Svenskt Demenscentrum.