Lag & rätt

Sedan 1 januari 2010 ändrades Hälso-och Sjukvårdslagen (HSL) till följande:

2 g §
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. 

Länk till socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18094/2010-7-4.pdf

 

Om man har frågor och behöver hjälp så kan man i första hand vända sig till en vuxen person som man har förtroende för. En skolkurator eller skolsköterska kan också hjälpa till med information och kontakter. I många kommuner finns det en anhörigkonsulent /anhörigstödjare. Till dem kan du vända dig när du behöver information, råd eller stöd i anhörigfrågor.