Facebook-grupper

Det finns tre olika facebook-grupper som vänder sig till unga anhöriga. Alla tre grupperna heter ”Ung anhörig i demensens skugga”, och de vänder sig till olika åldrar. 

Grupperna är endast till för de som har en närstående med demenssjukdom och du måste därför gå med i gruppen och vänta på att bli accepterad av gruppens administratör.

Tanken är att gruppen ska ge samhörighet när man känner sig som mest ensam. Men även vara ett forum för att ställa frågor, dela med sig av tips eller för att chatta med andra i samma åldersgrupp.

Klicka på den grupp som passar dig:

Ung anhörig i demensens skugga (30+) 

Ung anhörig i demensens skugga (18-30)

Ung anhörig i demensens skugga (yngst)