Visioner & mål

Unganhörig tycker att det behövs bättre kunskap om demens och målgruppen unga anhöriga – barn och ungdomar.

Därför verkar Unganhörig för att:

•   Ge saklig information om demens och unga anhöriga via nätet.

•   Vara en första tillgång till information om unga anhörigas situation.

•   Vara en informationskanal för dem som vill lära sig mer om anhörigas situationer till en demenssjuk person.

•   Ge stöd och hjälp till unga vars anhörig på något sätt drabbats av demens.

•   Skapa förståelse om hur det är att vara ung anhörig till någon med en demenssjukdom.