Kontakt

Om du är en ung anhörig som:

    • vill föreläsa (ditt namn på hemsidan)
    • har skrivit en berättelse som du vill lägga ut på hemsidan
    • har tips på olika evenemang, filmer, nyheter m.m. som du vill ska vara med
    • undrar över något som har med demens att göra

 

Kontakta oss på: info@unganhorig.se