Socialt ansvarstagande

Corporate Social Responsibility innebär att företag tar ett strategiskt ansvar som integrerar socialt och miljömässigt ansvar i deras verksamhet. Företag har möjlighet att bidra till ett bättre samhälle genom att samarbeta och ta tillvara på kunskap och kapacitet som många företag har.

Vid rätt användning av CSR gynnar det inte enbart samhället utan även företaget i fråga. Ett ansvarsfullt företagande med värderingsstyrt ledarskap och en ansvarstagande verksamhet leder till en ökad lönsamhet på många sätt. Socialt ansvarstagande kan handla om att den egna organisationen arbetar med att förbättra sin verksamhet utifrån ett ansvarsperspektiv, arbetet kan ske på alla plan i organisationen. Vid ett väl integrerat socialt ansvarstagande kan det leda till att anställda får en ökad lojalitet och motivation, de hjälper även att rekrytera personal i framtiden då ett ansvarsfullt företagande är en attraktiv arbetsplats för många. Det kan även leda till att verksamheten förbättras inom vissa plan och då blir en ekonomisk lönsamhet.

Unganhörig kan bidra till att vara en partner i eran organisations CSR-arbete där vi tillsammans kan arbeta för ett bättre samhälle för demenssjuka och dess anhöriga. Vi har kunskap och verktyg samt viljan att förändra och bidra till samhällsutveckling.

Kontakta oss för ytterligare diskussion om samarbete.