Frågor & Svar

    
Klicka på kategorierna i vänsterkolumnen för att hitta svar på de vanligaste frågorna som kommit in till Unganhörig.

Hittar du inte svar på din fråga eller om du tycker att något saknas, maila info@unganhorig.se

Frågorna är besvarade av:

Unganhörig: Susanne Axelsson, grundare och anhörig samt My Olsson, fd. projektledare

Svenskt Demenscentrum: Wilhelmina Hoffman, överläkare och VD för Svenskt Demenscentrum, Gunilla Nordberg, ansvarig för forskning- och utveckling, samt Ann-Christine Kärrman, ansvarig för vård- och omsorg. 

Vad är demens?

Ordet demens kommer från latinskan där ”de” betyder ”bort, från” och ”mens” betyder ”förstånd, sinne”. Något som är viktigt att tillägga är att demenssjukdomar inte är ett normalt sätt att åldras på utan det är en sjuklig förändring i hjärnan som främst påverkar minnes- och tankeförmågan i hjärnan.

Läs mer