Gått bort i demens

 

Hur vanligt är det att en demenssjuk obduceras?

Det är inte så vanligt med obduktion när äldre personer med demens avlider efter lång tids sjukdom. Det är däremot rätt vanligt att yngre personer med demenssjukdom obduceras. Man kan då få reda på orsak till demenssjukdom eller att personen har fått en behandling i försök att lindra eller stoppa sjukdomsutvecklingen.

Vad gör man vid en obduktion? Hur bidrar det till forskningen om demens?

Vid en obduktion av hjärnan lyfter man ut den och tittar på de stora strukturerna – makroskopiskt. Sedan tar man prov från olika delar av hjärnan och tittar i mer avancerade mikroskop. Det handlar då ofta om att man gör olika färgningar av hjärnpreparaten för att kunna urskilja de delar inne i nervcellerna som man letar efter.  Det kan krävas olika färgningsprocesser. 
Vi behöver få mer kunskap om demenssjukdomarna och det gäller också då att kunna se och beskriva förändringarna i hjärnan. Det går ju inte att göra på den levande personen så därför kan obduktion och de svar man får leda till mer kunskap och förhoppningsvis vara ett av stegen till att finna framtida botemedel.

Finns det några fina sånger att ha på begravning?

Det är många som både känner lättnad och sorg på en begravning av en demenssjuk. Det gör därför inget om ni väljer någon sång som inte är sorglig, det kan till exempel vara en favoritsång som din förälder älskade innan han/hon blev sjuk.

Finns det några fina dikter om demens?

Det finns såklart väldigt många olika källor till att hitta fina dikter. Jenny Eriksson som du kan läsa mer om under "Vi är anhöriga" har släppt ett par böcker med fina dikter i. Hennes blogg  hittar du här»