Före och efter en demensutredning

 

Hur gammal är man när man får en demenssjukdom?

De vanligaste är äldre personer över 65 år. Men även yngre kan få en demenssjukdom, idag är det cirka 10 000 personer yngre än 65 år, och de allra flesta av dem är mellan 60 – 64 år.

Min morfar hade en demenssjukdom och nu misstänker jag att min mamma har det. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att din mamma går till en vårdcentral och undersöker sig. Prata gärna med dina släktingar, andra vuxna eller kanske en kurator som kan hjälpa dig.

Min pappa vägrar inse att det är något fel med mamma och mamma vägrar gå till doktorn, vad ska jag göra?

Försök att prata med någon annan vuxen. Kanske dina mor eller far-föräldrar? Våga be om hjälp!

Varför utreda?

Av flera skäl är det viktigt att misstänkt demens utreds så snart som möjligt. Inte sällan upptäcks behandlingsbara orsaker till symtomen, t ex B12-vitaminbrist. De symtomlindrande läkemedel som idag finns för Alzheimers sjukdom är verksamma främst i sjukdomens tidiga faser. En tidig demensdiagnos underlättar vårdplaneringen och ger den sjuke och hans anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig.

Hur går en demensutredning till?

En basal demensutredning består av en rad olika undersökningar och provtagningar. Följande delar bör ingå (enligt Socialstyrelsens riktlinjer):

  • Sjukdomshistoria

Demensutredningen tar avstamp i patientens sjukdomshistoria (anamnes). Några frågor som ställs är: Finns demens i släkten? Vilka sjukdomar har patienten haft? När kom de första symtomen? Vilka läkemedel använder patienten?

  • Intervjuer med anhöriga

Make, maka, barn eller syskon spelar ofta en viktig roll vid utredningen. De kan bidra med värdefull information om patienten som gör att en korrekt diagnos kan ställas.
Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd och av funktions- och aktivitets förmåga
Omfattar bland annat en kroppsundersökning som inkluderar hjärta, lungor och blodtryck. Även undersökning av de neurologiska funktionerna ingår.

  • Kognitiva test

MMT (Mini Mental Test) och Klocktest är två enkla test som ger en grov uppskattning av hur patientens minne och andra tankemässiga (kognitiva) förmågor fungerar.

  • Blodprovstagning

Genom analys av blodprov kan man spåra eller utesluta andra orsaker till patientens problem. Förhöjda nivåer av kalcium eller homocystein kan ge demensliknande symtom. Det gäller även störd sköldkörtelfunktion, borrelia och hiv.

  • Hjärnavbildning med datortomografi

Även skiktröntgen av hjärnan genom datortomografi görs för att upptäcka andra möjliga orsaker till patientens symtom, till exempel hjärntumör. Datortomografi kan också ge viktig information för att kunna ställa rätt typ av demensdiagnos.

 

Det finns mer information om olika utredningar på Svenskt Demenscentrums hemsida, klicka här för att komma dit »

Hur lång tid tar en demensutredning?

En basal demens utredningen brukar ta 4–6 veckor.

Hur länge brukar en person som har en demenssjukdom leva?

Det beror lite på vilken slags demenssjukdom personen i fråga har. Men en person med Alzheimers har ett utdraget förlopp under tre – fyra till över tio år, i vissa fall ännu längre. Det är väldigt individuellt.

Går det att bota en demenssjukdom?

Nej, idag finns ingen botande behandling. Det finns dock symtomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar.

Idag finns det mycket kunskap om hur man kan lindra de olika symtom som ofta förekommer vid demenssjukdom.

Du kan läsa mer om olika läkemedel för olika symptom på Svenskt Demenscentrums hemsida. Klicka här för att komma dit »

Kan jag vaccinera mig mot demens?

Nej tyvärr, inte än. Forskarna håller på att försöka ta fram ett vaccination mot demens, men det finns inget  på marknaden än.

Läs mer om vaccin på Svenskt Demenscentrums hemsida, klicka här för att komma dit »

Varför får man demens?

Faktorer som kan påverka risken att insjukna i demens är bland annat ålder, kön och ärftlighet. På Svenskt Demenscentrums hemsida kan du läsa mer.
Klicka här för att komma dit »

Kan jag testa mig för att se om jag kommer få demens?

I dagsläget finns inga tillförlitliga enkla tester och inte heller någon botande behandling. Däremot är det viktigt att uppsöka läkare om man oroar sig över symtom som man inte känner igen.