Stöd för unga anhöriga till demenssjuka

Unga anhöriga berättar

Unga anhöriga delar med sig om sina upplevelser med en demenssjuk förälder.

Berättelser | Läs mer »

Du har rätt till stöd

Som anhörig har du rätt till stöd och information från samhället.

Stöd & Hjälp | Läs mer »

Vad är demens?

Fakta om demens. Första steget till förståelse är kunskap.

Vad är demens? | Läs mer »


Vi arbetar med att ta fram en ny webbplats. Den är planerad att lanseras senare under året.